שם המוצר:

MICROLUBE GB 00

תאור כללי:

גריז נוזלי.

דף טכני להורדה:

MICROLUBE GB 00