שם המוצר:

MicroCare HDS Heavy Duty Degreasing Solvent

תאור כללי:

סולבנט לניקוי שמנים.

סולבנט לניקוי שמנים.

לניקוי ואקס, שמנים וגריזים.

לניקוי חלקי מתכת משמני עיבוד ושימני מכונה.

ליישום בדגריזר אדים, אולרטרסוני, בטבילה וידני.

For Precision Metal Cleaning.

דף טכני להורדה:

MicroCare HDS Heavy Duty Degreasing Solvent