שם המוצר:

MicroCare CCA Specialty Solvent

תאור כללי:

סולבנט לניקוי מדויק.

סולבנט לניקוי מדויק.

סולבנט לניקוי מתכות וניקוי אלקטרוניקה.

Precision Cleaning Applications.

דף טכני להורדה:

MicroCare CCA Specialty Solvent