שם המוצר:

MicroCare Aircraft Flushing Fluid – ACF2

תאור כללי:

נוזל ניקוי לכלי טיס

נוזל ניקוי לכלי טיס.

נוזל ניקוי שמנים הידראולים ממטוסים וניקוי מתכת.

דף טכני להורדה:

MicroCare Aircraft Flushing Fluid – ACF2