שם המוצר:

Magna Series

תאור כללי:

שמן מסלולים מינרלי.

מוצרי הסדרה:

Magna BD 32

Magna BD 68

Magna CF 220

דף טכני להורדה:

Magna Series