שם המוצר:

Macron EDM 110 Houghton

תאור כללי:

שמן מינרלי לעיבוד מתכת.

דף טכני להורדה:

Macron EDM 110 Houghton