שם המוצר:

LAMORA D oils 68, 220

תאור כללי:

שמן מסלולים מינרלי.

דף טכני להורדה:

LAMORA D oils 68, 220