שם המוצר:

Lamora D 150 MSDS

תאור כללי:

שמן מסלולים מינרלי.

דף טכני להורדה:

Lamora D 150 MSDS