שם המוצר:

ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A

תאור כללי:

גריז למהירויות גבוהות.

דף טכני להורדה:

ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A