שם המוצר:

HYDROLUBRIC 123 EU

תאור כללי:

שמנים הידראולים סינטטים.

דף טכני להורדה:

HYDROLUBRIC 123 EU