Huskey – PF Series Grease

תאור כללי:

גריז סינטטי מלא

קבוצה של 3 סוגים בעלי הבדלים קטנים ביניהם

פירוט:

גריז סינטטי מלא, קבוצה של 3 סוגים בעלי הבדלים קטנים ביניהם

שמן בסיס טפלון ומסמיך חלקיקי טפלון PTFE.

עמיד בעומסים כבדים וכימיקלים אגרסיביים.

לגריז אין נקודת הבזקה  ויציבות טרמית גבוהה.

הגריז עמיד בטמפרטורות גבוהות עד 250 מעלות צלזיוס

מוצרי סידרה:

 PF-27  – גריז סמיך בצמיגות 2 כאשר שמן הבסיס בצמיגות 450 מתאים לעומסים גדולים וסל"ד גבוה = מאושר מזון

PF-29  – גריז בסמיכות 2 כאשר השמן בסיס 325 ומכיל מוליבדן די סולפיד MoS

PF-30  – גריז בסמיכות 2 כאשר שמן בסיס 120 מיועד לעומס נמוך וסלד גבוה = מאושר מזון

דף טכני להורדה:

PF Series Grease

אישורים:

PF 27 ו- PF 30 מאושרי מזון