שם המוצר:

Hexane Extraction

תאור כללי:

סולבנט לניקוי מתכת.

דף טכני להורדה:

Hexane Extraction