שם המוצר:

Helix Ultra VX  5W-30

תאור כללי:

שמן אוטומוטיבי סינטטי.

דף טכני להורדה:

Helix Ultra VX  5W-30