שם המוצר:

Helix Ultra ECT 5W-30

תאור כללי:

שמן אוטומוטיבי סינטטי.

דף טכני להורדה:

Helix Ultra ECT 5W-30