שם המוצר:

GRAFLOSCON B-SG 00 ULTRA

תאור כללי:

גריז מינרלי לגלגלי שיניים פתוחים.

דף טכני להורדה:

GRAFLOSCON B-SG 00 ULTRA