שם המוצר:

Gadus S5 V142W 00

תאור כללי:

גריז סינטטי לגירים.

דף טכני להורדה:

Gadus S5 V142W 00