שם המוצר:

Gadus S4 V45AC 00-000

תאור כללי:

גריז סינטטי ואוטומוטיבי למערכות גירוז מרכזיות  ולעומסים גבוהים.

דף טכני להורדה:

Gadus S4 V45AC 00-000