שם המוצר:

Gadus S2 V100 2

תאור כללי:

גריז מינרלי למנוע חשמלי, לטמפרטורות גבוהות ולשימוש כללי.

דף טכני להורדה:

Gadus S2 V100 2