שם המוצר:

Diala S3 ZX IG

תאור כללי:

שמנים מינרלים מבודדים – לא מוליכים.

דף טכני להורדה:

Diala S3 ZX IG