שם המוצר:

Diala AX

תאור כללי:

שמנים מינרלים מבודדים – לא מוליכים.

דף טכני להורדה:

Diala AX