שם המוצר:

Diala A-AX

תאור כללי:

שמנים מינרלים מבודדים – לא מוליכים.

דף טכני להורדה:

Diala A-AX