שם המוצר:

Castrol Viscogen KL

Castrol Viscogen KL

תאור כללי:

שמן שרשראות חמות סינטטי

חומר סיכה סינטטי ויציב המיועד לשימון בטמפרטורות גבוהות ובסביבות קשות, שבו השימוש בשמני מינרלים או שמנים סינטטיים קונבנציונליים יגרמו לבלאי מיותר והיווצרות משקעים. משפר את יכולת הביצוע בעומס ויוצר הגנה.

מוצרי הסדרה:

Castrol Viscogen KL 3

Castrol Viscogen KL 9

Castrol Viscogen KL 15

Castrol Viscogen KL 23

Castrol Viscogen KL 130

Castrol Viscogen KL 300

תקנים:

ISO 12185 / ASTM D 4052

 ISO 3104 / ASTM D 445

ISO 2592 / ASTM D 97

דף טכני להורדה:

 Castrol Viscogen KL