שם המוצר:

Castrol Optigear Synthetic X

תאור כללי:

שמן גיר סינטטי

מוצרי הסדרה:

Castrol Optigear Synthetic X 100

Castrol Optigear Synthetic X 150

Castrol Optigear Synthetic X 220

Castrol Optigear Synthetic X 320

Castrol Optigear Synthetic X 460

Castrol Optigear Synthetic X 680

תקנים:

ISO 6247/ASTM D892

דף טכני להורדה:

Castrol Optigear Synthetic X