שם המוצר:

Castrol MHP Range

תאור כללי:

שמן מינרלי

מוצרי הסדרה:

Castrol MHP 153

Castrol MHP 154

דף טכני להורדה:

Castrol MHP Range