שם המוצר:

Castrol Alpha sp Range

תאור כללי:

שמן גיר מינרלי

שמן גיר מינרלי

מוצרי הסדרה:

46 Castrol Alpha sp

68 Castrol Alpha sp

100 Castrol Alpha sp

150 Castrol Alpha sp

220 Castrol Alpha sp

320 Castrol Alpha sp

460 Castrol Alpha sp

680 Castrol Alpha sp

1000 Castrol Alpha sp

דף טכני להורדה:

Castrol Alpha sp Range