שם המוצר:

CareClean MP 2

תאור כללי:

סבון לניקוי מתכת.

דף טכני להורדה:

CareClean MP 2