שם המוצר:

ALTEMP Q NB 50

תאור כללי:

משחה מינרלית להרכבה.

דף טכני להורדה:

ALTEMP Q NB 50