שם המוצר:

Altemp Q NB 50 Spray

תאור כללי:

תרסיסי משחת ציפוי להרכבה.

דף טכני להורדה:

Altemp Q NB 50 Spray