שם המוצר:

alpha sp range

תאור כללי:

שמן גיר מינרלי.

מוצרי הסדרה:

alpha sp 46

alpha sp 68

alpha sp 100

alpha sp 150

alpha sp 220

alpha sp 320

alpha sp 460

alpha sp 680

alpha sp 1000

תקנים:

DIN 51517 Part 3

AGMA 9005 – D94

US Steel 224

David Brown Type E

Hansen Transmissions

Flender

Suitable for Müller Weingarten equipment

דף טכני להורדה:

alpha sp range