שם המוצר:

AerosShell Compound 07

תאור כללי:

סולבנט מיוחד.

דף טכני להורדה:

AerosShell Compound 07