שם המוצר:

AeroShell Turbine Oil 9B

תאור כללי:

שמן טורבינות מינרלי.

דף טכני להורדה:

AeroShell Turbine Oil 9B