שם המוצר:

AeroShell Turbine Oil 555

תאור כללי:

שמן טורבינות סינטטי .

דף טכני להורדה:

AeroShell Turbine Oil 555