שם המוצר:

AeroShell Turbine Oil 531

תאור כללי:

שמן טורבינות סינטטי.

דף טכני להורדה:

AeroShell Turbine Oil 531