שם המוצר:

AeroShell Turbine Oil 3

תאור כללי:

שמן טורבינות מינרלי.

דף טכני להורדה:

AeroShell Turbine Oil 3