שם המוצר:

Aeroshell Grease 7

תאור כללי:

גריז סינטטי לתעשיית התעופה.

דף טכני להורדה:

Aeroshell Grease 7