שם המוצר:

Lusin Lub Pm 1001 Spray

תאור כללי:

תרסיס ציפוי סינטטי.

דף טכני להורדה:

Lusin Lub Pm 1001